Skimmelsvamp

Prøver & test

Har du mistanke om skimmel kan du i samarbejde med Tømmergården, få udtaget prøver til test.

Tømmergården samarbejder med Orbicon (Tidligere: Dansk Bygningsanalyse)

 

Mycometer Test er anderkendt og certificeret analysemetode der bruges i forbindelse med undersøgelser for skimmel. 

 

Tømmergården udfører 2 former for prøveudtagning

 

Udtagelse af fysisk prøve for analyse

Denne type giver det mest sikre resultat, men kræver aktiv indgriben i bygningsdele som sendes til analyse.

 

2019 priser:

1.850 + moms for 1. prøve inkl. kørsel og udtagning.

1.150 + moms for efterfølgende prøver udtaget sammen med 1 prøve.

 

Udtagelse af overflade prøve

Her aftørres et defineret område med en steril vatpind som sendes til analyse.

 

2019 priser:

1.650 kr. + moms for 1. prøve inkl. kørsel og udtagning.

950 kr. + moms for efterfølgende prøver udtaget sammen med 1. prøve.

 

For begge metoder gælder:

Mængden af skimmel (svampe-biomasse) på bestemmes. Målingen er baseret på et enzym, der findes i alle svampe, og siger dermed ikke noget om hvilke skimmeltyper, der er tale om. Analysen giver et konkret tal hvorudfra mængden af skimmel kan vurderes og kategoriseres.

 

En Mycometer Surface test deles op i 3 kategorier

Kategori A: Niveauet af skimmel er ikke over normalt baggrundsniveau.
Mycometer-tal ≤ 25.

Kategori B: Niveauet af skimmel er over normalt baggrundsniveau. Dette skyldes typisk høje koncentrationer af sporer i støv, men kan i visse tilfælde indikere tilstedeværelse af gammel udtørret skimmelvækst. 
25 <Mycometer-tal ≤ 450.

Kategori C: Niveauet er meget over normalt baggrundsniveau på grund af vækst af skimmel. Mycometer-tal > 450.